/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Vrijwilligers

De beurs wordt georganiseerd door een coördinatieteam. Zij bereiden de beurs voor, verzorgen de promotie, regelen de verkooppakketten, sturen vrijwilligers aan en handelen het financiële deel af.

Het coördinatieteam wordt ondersteund door een groep vrijwilligers die minimaal 2 dagdelen helpen. Zonder deze mensen geen beurs!

 


Taken

De taken die de ondersteunende vrijwilligers uitvoeren bestaan bijvoorbeeld uit:

 • promotiemateriaal verspreiden
 • beursruimte klaarzetten
 • kleding innemen
 • kleding controleren
 • kleding uitleggen
 • garderobe beheren
 • de beursvloer op orde houden
 • toezicht houden
 • kassa draaien
 • stickers losknippen en sorteren
 • kleding opruimen
 • overgebleven kleding uitgeven
 • beursruimte opruimen
 • catering verzorgen.

 


Voordelen

Als dank voor hun werk krijgen vrijwilligers een aantal voordelen. Zij:

 • zijn (na 1x meedraaien en na invullen van het inschrijfformulier) verzekerd van een verkooppakket (na inschrijving)
 • mogen 's middags en 's avonds voor de opening van de beurs kleding kopen
 • mogen 's middags gekochte kleding ruilen voor de opening van de beurs
 • mogen op de beursdag mee lunchen.

 

Wilt u ook vrijwilliger worden? Meldt u aan via het contactformulier.
 


Verplichtingen


Van onze vrijwilligers verwachten we dat ze minimaal 2 dagdelen helpen bij de beurs. Ze mogen zelf aangeven welke dagdelen dit zijn. Daarnaast mogen ze een voorkeur voor uit te voeren taken opgeven. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.
Wij verwachten van vrijwilligers dat zij contact opnemen met het coördinatieteam als zij toch niet aan de afspraken kunnen voldoen.
Samen staan we voor de uitdaging om elke beurs goed te laten verlopen!

 


Coördinatieteam: Marrit, Jolanda, Christien,

Henrieke, Anneke en Minke


Samen met vrijwilligers