/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Privacyverklaring

Kinderkledingbeurs De Maanen organiseert elk jaar twee kinderkledingbeurzen in de Edese wijk De Maanen. Geinteresseerden kunnen tweedehands kleding inbrengen en zich aanmelden als vrijwilliger. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Verzamelde persoonsgegevens worden door ons met de grootste zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij dit doen.

 

Gegevens van verkopers

Kinderkledingbeurs De Maanen registreert uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om tijdens de beurs de verkoop van de door u ingebrachte goederen te kunnen administreren en om, indien nodig, contact met u op te kunnen nemen over uw deelname aan de beurs. Bijvoorbeeld in het geval u vergeten bent uw pakket of overgebleven kleding op te halen

Ook vraagt Kinderkledingbeurs De Maanen uw adres om te controleren of de verkoopaanvraag voldoet aan het reglement (1 inschrijving per huishouden). Dit is nodig omdat onze capaciteit beperkt is en we zoveel mogelijk gezinnen een eerlijke kans willen bieden om artikelen te verkopen.

Als u artikelen inlevert vraagt Kinderkledingbeurs De Maanen bovendien uw bankgegevens zodat wij uw opbrengst elektronisch kunnen uitbetalen.

Alleen het coördinatieteam krijgt uw gegevens te zien in ons kassasysteem en/of registratiesysteem. Bovenstaande informatie bewaren wij niet langer dan nodig voor het genoemde doel.

 

Gegevens van vrijwilligers

Kinderkledingbeurs De Maanen registreert uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om voorafgaand aan de beurs contact te kunnen onderhouden over tijden en werkzaamheden tijdens de beurs.

 

Alleen het coördinatieteam krijgt uw gegevens te zien in ons registratiesysteem. Bovenstaande informatie bewaren wij niet langer dan nodig voor het genoemde doel.

 

Gegevens voor registratie op de mailinglijst

Uw e-mailadres en naam wordt opgeslagen en gebruikt voor aankondigingen van beursactiviteiten. U kunt zelf opzeggen door op de link te klikken die onder elke mailing staat, of door te mailen naar  kledingbeursdemaanen@outlook.com.

 

Beveiliging van uw gegevens

Wij nemen de beveiliging van uw gegevens serieus. De gegevens die u opgeeft als u zich als verkoper aanmeldt worden bewaard op Google Drive, waar alleen het coördinatieteam een inlogcode van heeft. 

 

 

Cookies

Kinderkledingbeurs De Maanen maakt geen gebruik van cookies op haar website.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

 

Uw privacy-rechten

Kinderkledingbeurs De Maanen zal naar aanleiding van een verzoek van een geregistreerde persoon (verkoper, vrijwilliger en/of nieuwsbriefontvanger), inzage geven in de geregistreerde gegevens en op zijn of haar verzoek persoonlijke gegevens uit haar systemen verwijderen. Een dergelijk verzoek kan verzonden worden naar   kledingbeursdemaanen@outlook.com.

 

Mocht u, na contact met ons, het gevoel hebben dat er niet goed wordt omgegaan met persoonsgegevens, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Maak een Gratis Website met JouwWeb